English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kazania Na Dni Panskie, Na Vroczysto??i Bogarodzice Panny Niepokalanie Pocz?tey. Na Swi?ta osobliwe S?vg Panskich, W Ro?nych Ko??io?ach Odprawione, a dla Duchownego pozytku poboznemu Czytelnikowi Zostawione / Przez X. Sebastyana Piskorskiego, J. U. D. Professora, Kanonika Krakowskiego."]