English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Matka Bolesna Marya, To iest: T?umaczenie M?ki Pana Chrystvsowey, Ktora bole?? Matce S. zadawa?a : Pozyteczne Kazdego stanu czlowiekowi, do poprawy ?ywota, do nabycia cnot, do pociechy duchowney. A osobliwie s?u??ce Kaznodzieiom, Navczycielom, Dvchownym, Y tym wsztkim, ktorzy si? duchowney ksi?gi opisui?cey M?k? Pa?sk? czytaniem radzi zabawiai?, y z Matk? Swi?t? bolei?. T. 1."]