English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Mi?o?ierdzie Bogarodzice Maryey Nad Bractwem Szkaplerza S. pokazane w Szyd?owcu na Kazaniu, Przy Vroczysto??i Szkaplerskiey 16. Iulii, Anno Domini 1650."]