English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Mowa Ja?nie Wielmo?nego Iego M?ci, P. Stanis?awa Hrabi na Wi?nicu y Iaros?awiu Lvbomirskiego, Marsza?ka Wielkiego Koronnego, Starosty Spiskiego, D?i?kui?cego Krolestwv Ich Mo??iom, Imieniem Ia?nie Wiel. Iego M??i P. Podkanclerzego Koronnego. Na Ak?ie Iego Mo??i Weselnym we Lwowie, Dnia 19. Lipca, Roku Pa?sk. 1678."]