English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Adr. wyd. prawdopodobny na podstawie materia?u typograficznego \(listwy typogr.\) jak w\: O?tarz Wed?ug wizerunku od Boga Moyzeszowi podanego delineowanym Kaznie \[...\]Przez X. Sebastiana Stawickiego \[...\]. W Krakowie, \[post 8 IX\] 1650; inicja? \"I\" w stylu inicja?�w stosowanych przez Kupisza.]