English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Gospodarz Nieba y Zi?mie Iezvs Chrystvs, Syn Bozy, Bog Wcielony, Zbawi?iel y Naprawca Swiata W przednie Taiemnic y Dzie? swoich vroczysto??i Poboznemu Auditorowi na Kazaniach Wystawiony"]