English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Gospodyni Nieba y Ziemie Naswietsza Panna Marya Dwudziest? Kaza? Na Hymn Ko?cielny O Gloriosa Domina, &c. Po ro?nych w Krakowie Ko?cio?ach Od X. Iacka Liberivsza [...] Slawiona : Przydane s? troie Kazania tego? Autora o S. Iackv [...] ; A teraz ?wiezo Czwarte o S. Avgvstynie Biskupie y Doktorze Ko?cio?a Swi?tego Miane w Ko?ciele Troyce Przena?wi?tszey Oycow Dominikanow."]