English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "R?ka Wszechmocno??i Boskiey Jasne Swiat?a Przes?awney Akademiey Krakowskiey, Wieczno??i Konserwvi?ca, Jan Swi?ty Kanty : Na kazaniu doroczney Uroczysto??i swoiey w Ko??iele Krakowskim Swi?tey Anny, w Roku 1684.. dnia 19. Pazd?iernika og?oszony, y do Druku podany"]