English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Arka Testamentv : Zamykai?ca w sobie Kazania Niedzielne Ca?ego Rokv, Na dwie Cz???i rozdzielone [...]. Cz. 1, Pars Hyemalis [...] / przez X. Szymona Starowolskiego [...] Wystawiona."]